Δωρεάν Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ανέργων στην Πληροφορική

Ανακοίνωση:
«Στην Κρίση Αποκτούμε Διακρίσεις: Νέες Ψηφιακές Δεξιότητες για Ανέργους»:
Έργο έμπρακτης κοινωνικής βοήθειας στους άνεργους από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS), το ECDL (European Computer Driving Licence) Κύπρου και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα παγκύπρια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Για πρώτη φορά στην Κύπρο ανεξάρτητος οργανισμός εκπαιδεύει και πιστοποιεί ΔΩΡΕΑΝ τους άνεργους στις δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Χάριν στη πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, τον εθνικό φορέα του ECDL και της υποστήριξης αριθμού Εγκεκριμένων Εξεταστικών Κέντρων ECDL παγκύπρια, οι χιλιάδες άνεργοι της χώρας έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν το μεγαλύτερο διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις δεξιότητες χρήσης Η/Υ!
Οι δικαιούχοι άνεργοι που θα συμμετέχουν στο ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα, θα παρακολουθήσουν μαθήματα ώστε να πάρουν (ή/και να βελτιώσουν τις) γνώσεις Η/Υ και θα δώσουν εξετάσεις ώστε να αποκτήσουν το πλέον αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις δεξιότητες πληροφορικής. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Για Πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy όπου θα δείτε τη λίστα με τα κατά τόπους Εκπαιδευτικά Κέντρα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (από 8/3).
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και το ECDL, με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του κοινωνικού συνόλου, πάντα στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία όπου ανέκαθεν προσέφερε δωρεάν πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή, με τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και την τεράστια αύξηση της ανεργίας, ο Σύνδεσμος θεώρησε πως είναι αναγκαίο να βοηθήσει τους άνεργους ώστε στην Κρίση να Αποκτήσουν Διακρίσεις, όπως τονίζει και το σλόγκαν του Έργου.
Λεπτομέρειες
Τίτλος: Στην Κρίση Αποκτούμε Διακρίσεις: Νέες Ψηφιακές Δεξιότητες για Ανέργους
Πρόγραμμα: Δωρεάν Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ανέργων στο Πρόγραμμα δεξιοτήτων πληροφορικής ECDL
Διοργάνωση: Το έργο είναι μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής που το διοργανώνει σε συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα ECDL που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα Κέντρα προσφέρουν δωρεάν την εκπαίδευση και ο Σύνδεσμος την πιστοποίηση. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζουν επικοινωνιακά οι εταιρίες B-Digital και Gra.des.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι (18-45 ετών), απόφοιτοι λυκείου ή και πανεπιστημίου, που είναι άνεργοι και το τεκμηριώνουν με επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Περιεχόμενο Εκπαίδευσης
Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:
· Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.
· Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.
Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:
Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)
Για πρώτη φορά στην Κύπρο ανεξάρτητος οργανισμός εκπαιδεύει και πιστοποιεί ΔΩΡΕΑΝ τους άνεργους στις δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Χάριν στη πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, τον εθνικό φορέα του ECDL και της υποστήριξης αριθμού Εγκεκριμένων Εξεταστικών Κέντρων ECDL παγκύπρια, οι χιλιάδες άνεργοι της χώρας έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν το μεγαλύτερο διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις δεξιότητες χρήσης Η/Υ!
Οι δικαιούχοι άνεργοι που θα συμμετέχουν στο ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα, θα παρακολουθήσουν μαθήματα ώστε να πάρουν (ή/και να βελτιώσουν τις) γνώσεις Η/Υ και θα δώσουν εξετάσεις ώστε να αποκτήσουν το πλέον αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις δεξιότητες πληροφορικής. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Για Πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy όπου θα δείτε τη λίστα με τα κατά τόπους Εκπαιδευτικά Κέντρα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (από 8/3).

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και το ECDL, με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του κοινωνικού συνόλου, πάντα στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία όπου ανέκαθεν προσέφερε δωρεάν πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή, με τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και την τεράστια αύξηση της ανεργίας, ο Σύνδεσμος θεώρησε πως είναι αναγκαίο να βοηθήσει τους άνεργους ώστε στην Κρίση να Αποκτήσουν Διακρίσεις, όπως τονίζει και το σλόγκαν του Έργου.
Λεπτομέρειες
Τίτλος: Στην Κρίση Αποκτούμε Διακρίσεις: Νέες Ψηφιακές Δεξιότητες για Ανέργους
Πρόγραμμα: Δωρεάν Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ανέργων στο Πρόγραμμα δεξιοτήτων πληροφορικής ECDL
Διοργάνωση: Το έργο είναι μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής που το διοργανώνει σε συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα ECDL που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα Κέντρα προσφέρουν δωρεάν την εκπαίδευση και ο Σύνδεσμος την πιστοποίηση. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζουν επικοινωνιακά οι εταιρίες B-Digital και Gra.des.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι (18-45 ετών), απόφοιτοι λυκείου ή και πανεπιστημίου, που είναι άνεργοι και το τεκμηριώνουν με επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Περιεχόμενο ΕκπαίδευσηςΟι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:· Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.· Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.
Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:
Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)
Οι δικαιούχοι άνεργοι που θα συμμετέχουν στο ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα, θα παρακολουθήσουν μαθήματα ώστε να πάρουν (ή/και να βελτιώσουν τις) γνώσεις Η/Υ και θα δώσουν εξετάσεις ώστε να αποκτήσουν το πλέον αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις δεξιότητες πληροφορικής. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.Για Πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy όπου θα δείτε τη λίστα με τα κατά τόπους Εκπαιδευτικά Κέντρα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (από 8/3).

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και το ECDL, με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του κοινωνικού συνόλου, πάντα στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία όπου ανέκαθεν προσέφερε δωρεάν πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή, με τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και την τεράστια αύξηση της ανεργίας, ο Σύνδεσμος θεώρησε πως είναι αναγκαίο να βοηθήσει τους άνεργους ώστε στην Κρίση να Αποκτήσουν Διακρίσεις, όπως τονίζει και το σλόγκαν του Έργου.
Λεπτομέρειες
Τίτλος: Στην Κρίση Αποκτούμε Διακρίσεις: Νέες Ψηφιακές Δεξιότητες για Ανέργους
Πρόγραμμα: Δωρεάν Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ανέργων στο Πρόγραμμα δεξιοτήτων πληροφορικής ECDL
Διοργάνωση: Το έργο είναι μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής που το διοργανώνει σε συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα ECDL που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα Κέντρα προσφέρουν δωρεάν την εκπαίδευση και ο Σύνδεσμος την πιστοποίηση. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζουν επικοινωνιακά οι εταιρίες B-Digital και Gra.des.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι (18-45 ετών), απόφοιτοι λυκείου ή και πανεπιστημίου, που είναι άνεργοι και το τεκμηριώνουν με επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Περιεχόμενο ΕκπαίδευσηςΟι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:· Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.· Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.
Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:
Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και το ECDL, με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του κοινωνικού συνόλου, πάντα στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία όπου ανέκαθεν προσέφερε δωρεάν πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή, με τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και την τεράστια αύξηση της ανεργίας, ο Σύνδεσμος θεώρησε πως είναι αναγκαίο να βοηθήσει τους άνεργους ώστε στην Κρίση να Αποκτήσουν Διακρίσεις, όπως τονίζει και το σλόγκαν του Έργου.
Λεπτομέρειες
Τίτλος: Στην Κρίση Αποκτούμε Διακρίσεις: Νέες Ψηφιακές Δεξιότητες για Ανέργους
Πρόγραμμα: Δωρεάν Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ανέργων στο Πρόγραμμα δεξιοτήτων πληροφορικής ECDL
Διοργάνωση: Το έργο είναι μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής που το διοργανώνει σε συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα ECDL που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα Κέντρα προσφέρουν δωρεάν την εκπαίδευση και ο Σύνδεσμος την πιστοποίηση. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζουν επικοινωνιακά οι εταιρίες B-Digital και Gra.des.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι (18-45 ετών), απόφοιτοι λυκείου ή και πανεπιστημίου, που είναι άνεργοι και το τεκμηριώνουν με επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Περιεχόμενο ΕκπαίδευσηςΟι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:· Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.· Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.
Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:
Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)
ΛεπτομέρειεςΤίτλος: Στην Κρίση Αποκτούμε Διακρίσεις: Νέες Ψηφιακές Δεξιότητες για ΑνέργουςΠρόγραμμα: Δωρεάν Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ανέργων στο Πρόγραμμα δεξιοτήτων πληροφορικής ECDLΔιοργάνωση: Το έργο είναι μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής που το διοργανώνει σε συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα ECDL που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα Κέντρα προσφέρουν δωρεάν την εκπαίδευση και ο Σύνδεσμος την πιστοποίηση. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζουν επικοινωνιακά οι εταιρίες B-Digital και Gra.des.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι (18-45 ετών), απόφοιτοι λυκείου ή και πανεπιστημίου, που είναι άνεργοι και το τεκμηριώνουν με επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Περιεχόμενο ΕκπαίδευσηςΟι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:· Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.· Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.
Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:
Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)
Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι (18-45 ετών), απόφοιτοι λυκείου ή και πανεπιστημίου, που είναι άνεργοι και το τεκμηριώνουν με επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Περιεχόμενο ΕκπαίδευσηςΟι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:· Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.· Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.
Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:
Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)
Περιεχόμενο ΕκπαίδευσηςΟι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:· Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.· Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:
Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)
Λίστα Εκπαιδευτικών Κέντρων:Δείτε στην ιστοσελίδα http://anergoi.ecdlexams.com.cy (από 8 Μαρτίου)

1 σχόλιο: